Monthly Archives: november 2014

Loading
loading..
Generalforsamling2014

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling 2014 for Cykleklubben Aarhus

Dato: 15. december 2014 kl. 19.00 Sted: Cafeteriet på cykelbanen, Jyllands Allé, 8000 Aarhus C Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse
 3. Indkomne forslag :
  1. Kontingentet hæves til kr. 875,- pr medlem.
  2. Præmiepenge afskaffes
  3. Såfremt forslaget om præmiepenge vedtages, forslag om nedsættelse af kontingent for B&U (U15 og nedad) til kr. 650,-
  4. Vedtægtsændring:
   §8. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i november måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftligt varsel via e-mail eller med brev samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Klubbens regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i overensstemmelse med klubbens vedtægter afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
  5. Licensudvalget søger kr. 10.000 til oprettelse af DCU team
  6. Oprettelse af ”Unge & talentudvalg” med budget på kr. 36.000,-
  7. Markedsføringsbudget på kr. 20.000,-
 4. Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer for 1 år, da Florian Pohl træder ud af bestyrelsen
  2. Første suppleant
 5. Eventuelt
2014_CX_Post_Cup_Aarhus

Feltet.dk: Dansk cykel cross lever….

Snart en gentagelse, men ikke desto mindre sandt: Der er grøde i dansk cykel cross. En række nye tiltag viser det. Disciplinen skal være for alle med lysten og ambitionerne i orden, og det går den helt rigtige vej.

(teaser på artikel på Feltet.dk – link til hele artiklen nederst)

Cykel Cross

I går ved Århus kørtes anden afdeling af årets DCUs cross Post Cup. Den vandtes af cykel cross-parret Tommy Moberg og Cathrine Grage, hos henholdsvis mænd og kvinder. Det var ikke så bemærkelsesværdigt. Det var til gengæld antallet af ryttere, som stillede op i kvindernes løb.

Faktisk stillede flere danske ryttere til start i kvindeklasserne end ved både DM tidligere på året, og da der i oktober blev afviklet UCI-løb i Helsingør. Med andre ord flere end set i mange år. Måske nogensinde. Det havde sin helt naturlige forklaring, som ikke alene handler om, at cykel crossen oplever en opblomstring herhjemme i disse år.

Dagen før løbet i Århus, om lørdagen, havde Århus Cykelbane nemlig lagt græs til en ikke tidligere afholdt event: “Cyklecross-intro – kun for kvinder”, arrangeret af DCU Crossudvalg i samarbejde med Kvindecuppen (MTB-løbsserie for kvinder) og CK Aarhus’ Onsdagscross.

Et af flere spændende tiltag, som skal gøre cross-disciplinen endnu mere populær.
Kun for kvinder – og piger

Med 20 deltagere i alderen 12-50+ overgik arrangementet arrangørernes forventninger, også selvom ikke alle kørte på cross cykler. Alle fik dog indføring i de basale teknikker, som hører cykel crossen til. Men vigtigst af alt: flere af de deltagende kvinder var til start i søndages Post Cup løb eller i ungdoms- og motionsklassen, og dermed var nye interesserede i sporten trukket til.

http://www.feltet.dk/nyheder/dansk_cykel_cross_lever__og_ser_endnu_flere_nye_tiltag/

 

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background