Ekstraordinær generalforsamling

Loading
loading..
Generalforsamling2014

Ekstraordinær generalforsamling

november 27, 2014
Ib Meineche

No Comments

Ekstraordinær generalforsamling 2014 for Cykleklubben Aarhus

Dato: 15. december 2014 kl. 19.00 Sted: Cafeteriet på cykelbanen, Jyllands Allé, 8000 Aarhus C Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse
 3. Indkomne forslag :
  1. Kontingentet hæves til kr. 875,- pr medlem.
  2. Præmiepenge afskaffes
  3. Såfremt forslaget om præmiepenge vedtages, forslag om nedsættelse af kontingent for B&U (U15 og nedad) til kr. 650,-
  4. Vedtægtsændring:
   §8. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i november måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftligt varsel via e-mail eller med brev samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Klubbens regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i overensstemmelse med klubbens vedtægter afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
  5. Licensudvalget søger kr. 10.000 til oprettelse af DCU team
  6. Oprettelse af ”Unge & talentudvalg” med budget på kr. 36.000,-
  7. Markedsføringsbudget på kr. 20.000,-
 4. Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer for 1 år, da Florian Pohl træder ud af bestyrelsen
  2. Første suppleant
 5. Eventuelt
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background