Nyheder

Faste træningstider
 
Der køres fællestræning alle søndage året rundt. I sommerhalvåret køres der desuden fællestræning tirsdag og torsdag aften, med fast turleder hver aften. Se turlederplan og træningstider herunder.

HOLDBESKRIVELSER:

TIRSDAG:

I sommersæsonen (ved sommertid) kører vi om tirsdagen i de tre hold, hvor der vil være turleder på. Starttidspunktet er kl. 18.00 fra cykelbanen. Turlederen planlægger ruten, der køres ca. 2 timer og alle turlederens anvisninger SKAL følges.

Tirsdagstræningen er ugens hårde træningsdag med indlagte intervaller (det kan være kørsel på rundstrækninger, bakke- eller skiltespurter). Der vil dog blive samlet op på begge hold, så alle kommer med hjem. Der er selvfølgelilg plads til alle, men vær indstillet på at der køres med høj intensitet om tirsdagen.

TORSDAG:
I sommersæsonen (ved sommertid) kører vi om torsdagen i de tre hold med fast turleder på. Starttidspunktet er kl. 18.00 fra cykelbanen. Turlederen planlægger ruten, der køres ca. 2 timer og alle turlederens anvisninger SKAL følges.

Torsdagstræningen er restitutionstræning. Dvs. turen tilrettelægges således at farten holdes nede og der køres i et jævnt roligt tempo.

SØNDAG:
I sommersæsonen (ved sommertid) kører vi om søndagen holdopdelt med fast turleder på. Søndagstræningen er den dag vi kører den lange tur på fra 3-4 timer. Ligesom de andre dage kører vi i de tre hold, hvor der er turleder på de enkelte hold.
Starttidspunktet er kl. 09.30 for alle. Distance og hastighed vil naturligvis afhænge af vind og vejr samt tid på sæsonen, men det er typisk 3-4 timer.
Hold 1: 30-32 km/t
Hold 2: 27-30 km/t
Hold 3: 25-27 km/t

Turlederen vil inden start fortælle hvilken rute, der vil blive kørt. Det er turlederens ansvar, at distance og hastighed overholdes, og det forventes at ALLE ryttere respekterer turlederens ord samt den hastighed, der bedes om. Der opfordres til, at man kører på det hold der passer til ens niveau. Det giver den mest harmoniske sammensætning
 
Instagram
Vi takker vore sponsorer