Nyheder

Introduktion til Børn og Unge afdelingen

Er du til landevej, bane eller cross – vi kører det hele.

CK Aarhus har opbygget et godt miljø for junior- og børn- og unge-rytterne, især med en flot indsats fra både frivillige trænere og fra forældre.

I løbet af vinteren trænes der på landevejen i weekenden og der køres cyklecross på mtb/gravel/crosscykel om onsdagen til OnsdagsCross.Der er også spinning/Zwift i lokalerne på Cyklebanen.
I sommerhalvåret er der både landevejstræning tirsdag og torsdag kl. 17.30 til ca. 19.30 – og selvfølgelig cykelløb i weekenderne (se løbskalenderen på cyklingdanmark.dk).

Generel information
CK Aarhus er en cykleklub under Danmarks Cykle Union. Herigennem arrangeres "rigtige" cykelløb med løbsdommere og efter et fast sæt regler. Uanset hvilken form for cykelløb, du har lyst til at deltage i, skal du være medlem af en klub under DCU og du skal have en rytterlicens, se evt. www.cyklingdanmark.dk

Træning
I sommerhalvåret er der både landevejstræning og banetræning. I løbet af vinteren trænes der i weekenden og der arrangeres spinning i lokalerne på cykelbanen.

Når du starter som ny rytter, skal du regne med at der går et stykke tid inden du har opbygget samme kondition og teknik som de andre, der har trænet i længere tid. Cykling er meget konditionskrævende. Det er normalt, at nye ryttere ikke kan følge med de mere rutinerede i starten, især når der køres interval. Man bliver jo ikke verdensmester på en dag, og de rutinerede ryttere har altså også prøvet at blive sat da de cyklede med første gang.

Til gengæld belønnes en god træningsindsats som regel på et tidspunkt. Fokuser derfor på de små forbedringer, vær tålmodig og sæt ikke ambitionsniveauet for højt.

Vigtigt! Husk at det vigtigste tilbehør til cyklen er motoren – altså rytteren. Det er vist aldrig hørt, at en kommentator ved Tour de France har udtalt, at en rytter vandt fordi han kørte på en bestemt cykel. Det er stort set altid rytteren og hans hold, der tales om.

Lånecykler
CK Aarhus har landevejs- og crosscykler du kan låne for en kortere periode.
Hvis du er interesseret i at leje en cykel, kontakt venligst træneren.

Er det farligt?
CK Aarhus har meget fokus på rytternes sikkerhed, især i forbindelse med træning på landevejen. Indtil rytterne er ”trafiksikre” anbefaler klubben, at de kun træner på Cykelbanen. I begyndelsen er det altid godt at have en forælder med på landevejen.

Er det farligt at køre cykelløb? NEJ! Selvfølgelig slår man sig, hvis man falder med sin cykel, og det sker desværre en gang imellem, men giver som regel kun overfladiske skrammer.

Det er selvfølgelig vigtigt, at man er ekstra opmærksom, når man træner eller kører cykelløb i trafikken – og det er specielt vigtigt at man overholder færdselsreglerne.

Ved træning på landevejen er der nogle grundlæggende regler, som du bliver sat dig ind i. Træneren sørger for instruktion i hvordan der køres i gruppe, hvordan der gives signal undervejs, hvordan der skiftes eller lappes slange undervejs osv.

Forælder opbakning
I drenge- og pigeklasserne er det nødvendigt med forældrenes hjælp og støtte, bl.a. med hensyn til transport til og fra cykelløb. Af samme årsag er der mange forældre, som deltager i cykelarrangementerne, både som tilskuere og som hjælpere.

Et cykelløb planlægges, arrangeres og afvikles af værtsklubben, men overvåges af en løbsjury bestående af DCU kommissærer. Løbsjuryen er den øverste myndighed og man bør altid respektere anvisninger og henstillinger fra løbsjury og arrangør. Husk på, at de er frivillige og bruger deres fritid på afvikling af løbet. For nogle kommissærer bliver det til flere hundrede timer om året.

Det gælder i øvrigt for både børneryttere, ungdomsryttere og juniorryttere, at licens kun opnås med forældrenes samtykke. Dermed forpligter forældrene sig til at sørge for, at rytterne overholder gældende love og regler.

Som forælder kan det ske, at man lever sig ind i et cykelløb med liv og sjæl, når ens barn deltager. Under løbet, og især lige efter løbet, sker det ofte, at dit barn letter hjertet og fortæller dig, at en anden rytter har opført sig tarveligt eller har været årsag til en dårlig placering for dit barn. Her er det vigtigt, at du holder hovedet koldt og undgår at handle uovervejet.

Tænk før du taler: ”Har jeg selv set det”? – ”Kan mit barn selv have fremprovokeret situationen, endda ubevidst”? – ”Taler jeg dårligt om andre i mit barns påhør, uden at være sikker i min sag”?

Hvis der er problemer, lyt til hvad andre børn har set. Tal evt. med træneren eller en anden repræsentant fra klubben inden du handler.

Er man af den opfattelse, at gældende love og regler er overtrådt, kan man nedlægge protest. Dette gøres til løbsjuryen, som regel imod betaling af gebyr. Løbsjuryen behandler herefter protesten og afgør om den skal tages til efterretning.

Cykelsport handler både om individuel indsats og holdarbejde – nogle børn og unge har rundsave på albuerne og andre kører mere disciplineret. Men de fleste er venner når løbet er slut. Børn er faktisk bedre til at tackle sådanne situationer end voksne….

Cykelløb

Man kan køre cykelløb fra det år, man fylder 9 år. Er du endnu ikke fyldt 18 år, hører du hjemme i børne- og ungeklasserne.

Der inddeles i følgende klasser:

U11/U11P
for drenge og piger, der i kalenderåret fylder 9 og 10 år.

U13/U13P
for drenge og piger, der i kalenderåret fylder 11 og 12 år.

U15/U15P
for drenge og piger, der i kalenderåret fylder 13 og 14 år.

U17/U17P
for drenge og piger, der i kalenderåret fylder 15 og 16 år.

Junior U19/U19P 
for drenge og piger, der i kalenderåret fylder 17 og 18 år.

Man bliver seniorrytter det år man fylder 19 år.
Det gælder både piger og drenge.

Udstyr og beklædning
Du skal naturligvis køre i klubbens godkendte cykeltøj til alle cykelløb. Tal med din træner om hvad du skal bruge. Du skal selvfølgelig også bruge en cykel, men før du køber en rigtig racercykel, bør du rådføre dig med en, som har erfaring med cykelsporten. Der er specielle regler for mål, gear og udstyr på cykler til B&U ryttere. Udover en cykel får du også brug for en godkendt cykelhjelm og cykelsko der passer til cyklens pedaler.

Klubbens trænere vil altid være behjælpelige med valg af cykel og udstyr i henhold til DCU’s love og regler.


Gearingsregler
Der er regler for hvilken gearing din cykel må have.

Medlemskab og kontingent
Hvis du skal deltage i cykelløb skal du have licens. Herudover koster det et mindre beløb for hvert løb.

 
 
 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer